Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem stopnia podstawowego państwowego nadzoru budowlanego, zajmującym się przestrzeganiem prawa w szeroko pojętym procesie budowlanym. Jako organ powiatowej administracji zespolonej, wykonuje zadania rządowe w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powołany i odwoływany jest przez Starostę na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Organem wyższego stopnia jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Od 26 czerwca 2021 p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli pełni Błażej Przygodzki.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 26 listopad 2020 17:18 Agnieszka Szewczyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 listopad 2020 17:22 Agnieszka Szewczyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 lipiec 2021 09:22 Agnieszka Szewczyk