Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania, formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206 poz 1216) informujemy, że Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli jest opublikowana w systemie ePUAP.

Akceptowalnymi formatami plików dołączanych do formularzy są:
• DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, PDF
• XLS, XSLX, ODS
• GIF, TIF, JPG, PNG

Obywatel składający wniosek przez ePUAP musi mieć konto użytkownika na tej platformie oraz bezpieczny podpis elektroniczny bądź profil zaufany, pozwalające na podpisywanie dokumentów elektronicznych. Osoby nieposiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego mogą następnie z poziomu tego konta złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, który należy potwierdzić stawiając się osobiście w dowolnym punkcie potwierdzenia profilu zaufanego.

Adres skrytki ePUAP: pinbzdunskawola/skrytkaESP

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 26 listopad 2020 18:10 Agnieszka Szewczyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 listopad 2020 18:10 Agnieszka Szewczyk