Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 1. rejestr decyzji
 2. rejestr postanowień
 3. rejestr katastrof budowlanych
 4. rejestr pozwoleń na wznowienie robót
 5. rejestr postępowań egzekucyjnych
 6. rejestr spraw
 7. rejestr dzienników budowy
 8. rejestr skarg i wniosków
 9. rejestr korespondencji(przychodzącej i wychodzącej)
 10. ewidencja obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania- budynków, budowli, dróg, obiektów mostowych, rurociągów, przewodów, linii i sieci, innych obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1-5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
 11. ewidencje decyzji, postanowień i zgłoszeń o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 26 listopad 2020 17:35 Agnieszka Szewczyk